Studentintervjuer

Newtonstudent bakom nytt konsultbolag

Före detta Newtonstudenten Axel Ekberg ligger bakom det nyetablerade fastighetskonsultbolaget Tribau. Tribau har fått en fin start och har redan haft flera uppdrag runt om i Sverige men även i Danmark. En del i framgången kan vara Axels idé om att allt som Tribau levererar ska kännetecknas av högsta kvalitet.

Tanken på att starta eget kom under studierna till fastighetsförvaltare hos Newton. Under examensarbetet undersökte Axel möjligheterna att starta ett eget bolag och samma år gjorde han slag i saken. Idén om att få vara egen har han alltid haft, men att det skulle gå så här snabbt trodde han inte.

Axel berättar:
– Jag medverkade i den senaste kullen av fastighetsförvaltare som examinerades från Newton, men jag har även varit verksam i fastighetsbranschen betydligt längre än ett år eftersom jag genomfört tre Lia-perioder samt arbetat parallellt under studietiden i fastighetsbranschen.

Detta gör Tribau
– Arbetet som fastighetskonsult skiljer sig lite från att vara en traditionell fastighetsförvaltare på ett fastighetsbolag. Uppdragen varierar mellan allt från att bistå privata samt offentliga fastighetsägare med förvaltningstjänster av olika slag, till att axla en roll som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare eller driftchef som inhyrd konsult. Tribau bistår även med professionell hjälp inom projektledning och förvaltningsrådgivning.

Kvalitetskontroller
Ett återkommande projekt är att genomföra kvalitetskontroller åt fastighetsägare, privata som offentliga. Syftet är att agera som en neutral tredje part som gör en bedömning av den faktiska leveransen av förvaltning och drift.

Dessa kontroller genomförs slumpvis på fastigheter i beståndet där dokumentation och fastighet granskas utifrån vad som står reglerat i avtalet. Efter utförd granskning sammanställs ett protokoll som sedan blir ett verktyg för både fastighetsägaren och den utförande entreprenaden att förbättra sig på.

Varierade uppgifter
Andra exempel på uppdrag som kan förekomma i det dagliga arbetet är underhållsplanering, inventeringar, värderingar, projektledning, förvaltningsrådgivning och energiuppföljning.

– Arbetet är mycket varierat och kan innebära att jag den ena dagen är i en undercentral i Linköping för att nästa dag sitta på ett kundmöte på Östermalm i Stockholm. En av de roligaste sakerna är att tillsammans med kunden lösa de problem som uppstår, genom att utforma en tjänst som gynnar både kundens verksamhet samtidigt som det gynnar den interna utvecklingen i bolaget.

Samarbetar för att höja kvalitén
Tribau strävar efter att stå för kvalitativ leverans i alla avseenden och vill göra skillnad i branschen. Därför är företaget engagerat i ledningsgruppen för Newton. Syftet är att kunna förädla utbildningen till fastighetsförvaltare som i sin tur förstärker branschen som helhet.

Målsättningen är också att få skjuts i arbetet att göra Tribau till ett välkänt namn i branschen.

Vi på Newton önskar Axel lycka till och hoppas att denna artikel kan bidra något till att göra fastighetskonsultbolaget Tribau ännu mer känt i branschen.