Studentintervjuer

”Så blir du en bra chef”

Frida Heimer, biträdande fastighetschef på Fabege och yngsta ledaren efter Newtons fastighetsförvaltarutbildning, tipsar om hur du blir en bra chef.

– Jag känner stor tillit från mer seniora kollegor på företaget att leda mina medarbetare och olika projekt och det förtroendet gör mig till en bra ledare. På Fabege utgår allt från värdegrunden Speak, som står för snabbhet, prestigelöshet, entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet. Som anställd känner jag att kollegor och ledningen vill att jag ska lyckas, säger Frida Heimer.

Rätt ledarskap för framtiden
I den traditionella fastighetsbranschen är Fabege öppet för drivna unga personer som vill utveckla branschen och en viktig uppförandekod är att visa varandra uppskattning.

– Vi arbetar aktivt med en feedbackkultur och satsar på utbildning och kompetensöverföring för att hela tiden utvecklas i våra yrkesroller.

Yngsta ledaren efter utbildningen
Efter fastighetsförvaltarutbildningen hos Newton blev hon anställd som förvaltningsassistent genom sin praktik på företaget.

– Jag jobbade häcken av mig i 1,5 år och lärde mig yrket genom att göra många misstag. Med kollegors stöd tränade jag på hur jag bäst löser problemen, blir affärsmässig och får en nöjd kund. Jag var pådrivande och initierade projekt och 23 år gammal utsågs jag till Fabeges yngsta biträdande fastighetschef, den roll som jag arbetar med i dag.

Rätt attityd tar dig till toppen
– Mitt tips till dig som vill utvecklas och bli ledare i branschen är att börja med att lära dig grunderna, säger Frida. Jag började som förvaltningsassistent där jag fick jobba nära många olika verksamhetsområden och förstå förvaltning. Jag förstod snabbt att fastighetsjuridik, ekonomi och teknik är ju som det är, men kunden och affären är alltid något nytt och min förmåga att hantera kunden avgör affären. Med rätt attityd och ett prestigelöst arbete klarar du vilken utmaning som helst.

5 tips för att bli en bra chef

1. Var ödmjuk och lyssna på kollegor och lär av andra

2. Utbildning i coachande ledarskap och stöd från egna mentorer. Ditt sätt är inte det enda sättet

3. Våga ta plats med nya idéer och bra argument men våga ta ett nej där du ska veta varför

4. Förstå värdegrunden där du jobbar, se vad du kan påverka och inte påverka och anpassa ledarskapet efter den

5. Inspirera andra genom ett tydligt självledarskap och engagemang