English
English

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan bedöma att den sökande har så kallad reell kompetens, d.v.s. en bedömning kan göras att en person kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om man vill åberopa reell kompetens måste det finnas underlag som styrker den motsvarande kompetensen.

Saknar grundläggande behörighet?

Om du saknar grundläggande behörighet (gymnasieexamen) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

Saknar du särskilda behörigheter?

Om du saknar någon av de särskilda behörigheterna (läs under respektive utbildning vilka krav som finns) har du möjlighet att åberopa reell kompetens genom:

Har du frågor?

Om du har frågor om reell kompetens, särskilt prov, preparandkurs eller annat? Kan du se våra vanligaste frågor och svar på dessa.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få svar på dina frågor och hjälp med ditt ärende. Om du inte hittar det du söker, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att guida dig!