Newtons Affärsidé

Newton utbildar för framtiden – vi ska öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft hos individer, företag och organisationer genom en efterfrågestyrd, kundanpassad och kostnadseffektiv utbildningsmodell – rätt kvalitet och hög måluppfyllelse.

Mission, Ambition och Vision

  • Vår mission är att tillsammans med arbetslivet producera och leverera hållbar kompetensutveckling med garanterade och för våra kunder mätbara resultat.
  • Vår ambition är att vinna framgångar och tillfredsställelse genom personlig och högkvalitativ service så att Newton av studenter, kunder och leverantörer uppfattas som yrkesskickliga, engagerade och resultatinriktade.
  • Vår vision är att med samtida och innovativa lösningar ständigt utvecklas mot en långsiktig, hållbar och marknadsledande verksamhet som ständigt ger inspiration åt individer och organisationer.

Newtons Ledstjärnor
Newton bedriver en affärsverksamhet med syftet att uppnå långsiktig och sund lönsamhet. Utöver detta övergripande mål har vi tydliga verksamhetsmål samt värdesätter vi:

  • Engagemang – vi värdesätter stort och eftersträvar största möjliga engagemang hos dem vi jobbar med; studenter, kunder, leverantörer och personal.
  • Kvalitet – vår strävan är att hela tiden mäta och förbättra det vi har valt att göra. Genom våra kvalitetssystem styrs vi löpande av feedback och utvärderingar från vår omgivning.
  • Service – vi ska vara en serviceorganisation som genom eftertänksamma rutiner, samarbetsvilja, kreativitet och glädje anstränger oss för att skapa produkter, tjänster och miljöer med syftet att hjälpa individer och organisationer att prestera effektivt.
  • Vitalitet – vi utvecklas fortlöpande, vilket håller oss intellektuellt friska som individer och flexibla som organisation, så att vi med stor entusiasm kan drivas av vår affärsidé och uppnå de mål vi sätter upp.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Gå till kontakt
Anders Carlson
Grundare och VD
070-887 24 26
Tomas Forsblom
Utbildningschef
Johanna Belsing
Ekonomi och personal
08-410 456 03

Lediga jobb