AlinaAlina Segerström arbetade som husvärd i nio år och som byggarbetsledare i ett år. För att ta nästa kliv i karriären sökte hon sig till Newtons Diplomutbildning Projektledare inom Bygg och fastighet som gav henne möjlighet att utvecklas inom fastighetsbranschen. I höstas (2014) studerade Alina parallellt med jobbet och har nu, efter avslutad diplomutbildning, fått jobb som biträdande fastighetsförvaltare hos Familjebostäder i Stockholm.

– Varför valde du Newton?

”Jag var intresserad av att plugga till byggprojektledare och googlade fram utbildningen. Efter att ha läst kursinnehållet tyckte jag Newtons utbildning verkade bäst. ”

Alina påpekar vikten av att diskutera och överlägga med utbildningsanordnaren innan man anmäler sig till utbildningen. På det sättet säkerställer man att man har relevant erfarenhet sedan tidigare som gör att man kan klara av utbildningen. Detta eftersom utbildningen är intensiv och kräver att man lägger mycket energi på studierna.

– Kan du berätta något om din studietid?

”Det var bra lärare, bra kursinnehåll och trevliga studiekamrater. Man kände alltid att man lärt sig något nytt efter varje föreläsning. Sen var det bra att man jobbade med ett projektarbete parallellt, det lärde man sig otroligt mycket på.”

I dagsläget trivs Alina med att jobba för att Familjebostäder, ett bolag som är enormt kompetenta inom fastighetsförvaltning och byggnation. Dock finns såklart drömmen om att starta ett eget fastighetsbolag en dag.

– Har du några avslutande tankar som du vill förmedla?

”Newtons projektledarutbildning är värd väldigt mycket, branschen skriker efter projektledare. Newton är en jättebra skola och har ett stort engagemang i sina studenter. Dessutom vill Newton att man ska lyckas i karriären, det tycker jag avspeglas i utbildningarna.”