Grattis till examen och ditt nya jobb!

1. Vilka är de roligaste utmaningarna med ditt nya jobb?
Det känns mycket roligt att få omsätta utbildningen nu i praktik och bli IT-konsult inom webbutveckling på Chas Visual Management. En rolig utmaning är att vara öppen och flexibel  och lära sig mycket nytt i jobbet, inte minst i rollen som konsult.

2. Vad har varit det bästa med utbildningen?
Newton yrkeshögskola är en personlig skola där jag får vara med som studerande och påverka innehållet i utbildningen och få en bra kontakt med både utbildningsledningen och arbetslivet. Praktiken är mycket bra upplagt och den ledde till jobb för mig!

3. Vad skulle du säga om du rekommenderade  utbildningen på Newton yrkeshögskola till andra?
Yrkeshögskoleutbildningen på Newton som Systemutvecklare.NET är en mycket bra bas att stå på och det är en utbildning som leder till jobb, vilket är det bästa! Alla i klassen har fått jobb innan examen och på sin praktik och det är riktigt roligt varför jag gärna rekommenderar utbildningen till andra.

SÖK TILL KRAVANALYTIKER IT — STOCKHOLM
SÖK TILL KRAVANALYTIKER IT — MALMÖ