Praktisk Fastighetsjuridik

I kursen Praktisk Fastighetsjuridik har du redan lite kunskap om hyresjuridik och vad lagen säger. I denna kurs har du äntligen möjligheten att ställa just dina frågor, diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet och ta…

Sanitet – servicearbeten och reparationer

Med praktiska övningar får du i kursen sanitet – servicearbeten och reparationer, vara med och lösa problemen med rinnande toaletter och droppande kranar, hantering av komponenter som klämringskopplingar, golvbrunnar, vattenlås under diskbänkar, diskmaskinsanslutningar och ytskikt i…

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor är något som chefer, arbetsledare och skyddsombud ofta kommer i kontakt med. Att ha hög kompetens inom området är därför viktigt. Med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan olika roller i företaget är en förutsättning för…

Underhållsplanering

Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift och i denna kurs får du en övergripande inblick i hur man kan arbeta med…

Teoretisk Elteknik

I kursen Teoretisk Elteknik skapar vi en djupare förståelse kring elteknik. Varför är det på ett visst sätt, när och hur får du göra vissa saker samt vilka krav och regleringar som påverkar eltekniska arbeten i…

Lokalbesiktning

Lokalbesiktning berör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser och kontrakt i kommersiella fastigheter. Vid uthyrning av en lokal har hyresgästen möjlighet att anpassa lokalen efter den verksamhet som ska bedrivas. När hyresförhållande överlåts eller avslutas är det viktigt att…

Praktisk Elteknik

De flesta elinstallationer förutsätter att utföraren har en auktorisation inom elsäkerhet. Personer utan auktorisation får utföra arbeten så länge det faller under företagets egenkontrollprogram. I kursen Praktisk Elteknik lär du dig att utföra icke behörighetspliktiga elarbeten…

Hyresjuridik

Hyresjuridik är ett område med flertalet fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till juridisk skada. Kursen i hyresjuridik är till för alla på fastighetsbolaget och extra viktig för dig som har daglig…

Pedagogisk utbildningsledare med IT-ansvar – Göteborg

Som pedagogisk utbildningsledare har du ansvar för olika delar i utbildningsleveransen kopplat till specifika klasser, uppdrag och eventuella projekt. Yrkesrollen har ett fokus på den pedagogiska ledningen av utbildningsleveransen och administration av YH-utbildningar. I yrkesrollen ingår…

Lokalhyresjuridik

I kursen Lokalhyresjuridik kommer du att få kunskaper om de viktigaste momenten inom kommersiella fastigheter med handfasta tips och mallar för exempelvis uppsägningar och hur du bör agera om en hyresgästen går i konkurs. Reglerna för…