NEWTONS DATASKYDDspolicy

Syftet med denna policy är:

1) att se till att du förstår vilka personuppgifter Newton samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in dem och vem vi delar dem med.

2) att förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss

3) att förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig och hur vi skyddar din sekretess.

Kund, sökande, intressent, leverantör och samarbetspartner definieras nedan som personen.

  1. Newton Kompetensutveckling AB har kartlagt de tjänster man tillhandahåller och bedömt för vilka tjänster Newton är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde. Newton är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för ansökan, intresseanmälan eller anmälan. De gäller såväl inom yrkeshögskoleutbildningar, diplomutbildningar, uppdragsutbildningar och coachningstjänster med mera. När personen tillhandahåller personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postetctill Newton, ansvarar personen för att sådana uppgifter är korrekta. Newton ansvarar i sin tur för laglig behandling av sådana personuppgifter efter mottagandet från personen. Det innefattar utöver att uppgiften ska vara nödvändig, lagstöd såsom samtycke, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och/eller uppgift av berättigat intresse.
  2. Uppgifterna används för att kunna administrera personens ansökan, anmälan och köp av tjänst samt administrera personens studier, studieresultat och examen. Newton använder endast uppgifterna inom företaget och lämnar inte uppgifter till tredje part, undantaget om uppgifterna avser yrkeshögskolan till myndigheten för Yrkeshögskolan och i de fall personen sökt studiemedel även till CSN.
  3. Personen ska få reda på sina rättigheter gällande att radera data, ta tillbaka sitt samtycke samt att ändra den data som samlats in. Personuppgiftsansvarig ska underlätta om personen begär ut uppgifter. Om personen är missnöjd med hur Newton använder dina personuppgifter kan du också kontakta eller framföra klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten.

Hantering av personuppgifter via intresseanmälningar och nyhetsbrev:

Om du gör en intresseanmälan eller anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att Newton får skicka digital kommunikation till dig i form av nyhetsbrev, inbjudningar och annan viktig information som kan intressera dig.

Du har frivilligt lämnat personuppgifter i och med detta och du har när som helst rätt att begära ett registerutdrag av Newton för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Newton är även skyldig att på din begäran rätta registrerade uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Newton garanterar att de personuppgifter som du angett i och med en intresseanmälan eller anmälan till nyhetsbrev inte kommer att lämnas ut till en tredje part.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev:

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas även in vid prenumeration på Newtons nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Vi använder cookies

Newton använder så kallade cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Webbplatsens skapare

Webbplatsen är skapad i WordPress av IVEO i Stockholm.

Har du frågor eller vill ge oss feedback?

Välkommen att höra av dig till utbildning@newton.se