Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som certifierade medarbetare är en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.

Newton validerar för fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen lanserar validering i verktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Newton validerar Fastighetsförvaltare. Vi erbjuder validering mot intyg och/eller mot kompetensbevis/certifikat. I validering mot intyg för yrkesrollen Fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

1. Process
2. Teknik
3. Ekonomi
4. Miljö
5. Juridik
6. IT
7. Kommunikation
8. Omvärld

Vill du veta mer om Faval och validering?

Vi hjälper dig gärna!