Yrkesrollen Kravanalytiker har på bara några år kommit att bli en av de mest efterfrågade yrkesrollerna inom IT-branschen, något som vi också märkte på det rekordhöga antalet sökanden till Newtons Kravanalytikerutbildning i år.

Förutom traditionell klassrumsundervisning utmärker sig Yrkeshögskoleutbildningar på så vis att utbildningarna också innehåller praktikperioder. För att maximera undervisningen och lärandet lägger vi också stor vikt på att göra undervisningen rolig och omväxlande. Vår Kravanalytikerklass som går sitt sista år har just avslutat ett projekt tillsammans med Region Skåne, någonting som Newton utbildningsledare Catarina Caiberth, Jonas P. Mileklint och vår lärare Lars varit mycket engagerade i.

Berätta Jonas, hur var tankarna var när ni initierade projektet?

3855c03”Vår ambition är att alltid utmana våra studenter. Därför samtalade jag med lärarna Peter och Lars som undervisat studenterna under första året om hur vi skulle kunna ge studenterna ett större projekt att ta tag i.  Vi var rörande överens om att vi skulle göra någonting roligt och sammanhängande som innefattade kurser klassen lärt sig under tidigare terminer. Det startade med ett fiktivt case som inkluderade ekonomi och upphandling av IT-system riktat mot bygglovshantering. Under detta projekt fick de mycket handledning och studenterna verkade uppskatta studieupplägget. Under det fiktiva projektet insåg både jag och Lars att det kanske var dags för studenterna att få en riktig utmaning – ett verkligt case. Därför beslutade vi att initiera detta case inför termin tre, under kursen Ämnesövergripande projekt.

Newtons lärare Lars kontaktade därför ett antal företag för att se om de eventuellt hade ett case som skulle passa Kravanalytiker-klassen. Det var då han kom i kontakt med Skånetrafiken.

”Jag beskrev för dem vad våra studenter hade jobbat med under termin ett och frågade om de hade ett aktuellt projekt som vi skulle kunna hjälpa till med. Detta resulterade i att Skånetrafiken berättade för oss om deras mobilapp Reseplaneraren, som de ville effektivisera och utveckla. Dessutom ville de också ta reda på hur resenärerna ville använda sig av appen framgent. Vi fick chansen att komma in i ett tidigt skede i projektet vilket var perfekt” säger Lars.

Klassens uppdrag var att ta fram förslag på vad det fanns för utvecklingsmöjligheter både lokalt och inom Skåneregionen, där huvudsyftet såklart var att höja mervärdet för resenärerna. Direktivet var att skapa en projektplan som skulle löpa under kursens tidsrymd. Studenterna skapade då ett undersökningsformulär som sedan följdes av intervjuer med app-användarna/resenärerna. Därefter fick de bearbeta materialet och formulera om allt till en rapport.  Projektet sträckte sig över 6 veckor och avslutades med en presentation på Regions Skånes huvudkontor:

Studenterna imponerade både på oss lärare från Newton men självfallet även på inköpschefen, verksamhetsutvecklaren, integrationsdesignern och webbutvecklaren från Region Skåne, som varit med under projektets gång. Jag blev enormt stolt över vad de kunnat presentera under så kort tid”, säger Lars.

Catarina, Jonas och Lars understryker vikten av att studenterna får arbeta med skarpa projekt ibland eftersom det är viktigt för studenterna att känna att de gör nytta. Att de får lära sig att samarbeta med varandra trots väldigt olika bakgrunder är också en mycket lärorik erfarenhet som de kommer att ta med sig från projektet. Catarina, Jonas och Lars intygar att projektet varit lyckat och har redan nu börjat se över möjligheterna för flera skarpa projekt för Newtonstudenter framöver.