Handledarpris till Annette Criborn

Varje termin delar Newton ut ett Handledarpris till de handledare som ”utöver det vanliga bidragit till att inspirera och utveckla Newtons studenter” under deras praktik. Utmärkelsen som bästa handledare inom fastighet kommer i år från Newtonstudenten Sandra Fernandez, som går utbildningen Fastighetsförvaltare; Sandra har nominerat sin handledare då hon är mycket nöjd med sin praktik och denna termin tilldelas Annette Criborn, Bostadsförvaltare på Micasa Fastigheter, priset. Sandra nominerade Annette bland annat med dessa ord:

” Fastighetsbolaget jag gjort min LIA på har varit fantastiskt på alla sätt och vis. Micasa har överträffat alla mina förväntningar. Jag trodde aldrig att jag skulle hitta ett bolag som varit så välkomnande och inkluderande samt delat samma värderingar som mig. Min handledare Annette har gjort ett jättebra jobb med att planera och strukturera mitt schema. Vidare har hon varit engagerad och stöttande och ofta frågat hur det går för mig och hur jag trivs”.

Bilden: Terese Karlsson Newton, Annette Criborn Micasa, Sandra Fernandez Newtonstudent

Vi åkte till Micasa i Husby för att dela ut priset till Annette och passade samtidigt på att ställa några frågor till Annette:

Grattis till handledarpriset!
”Tackar!”

Vi vet att Sandra varit mycket nöjd med sin praktikperiod på Micasa. Hur länge har du själv jobbat på företaget?
Jag har jobbat på Micasa sedan 2010 och började som lokaladministratör. Sedan blev jag bostadsuthyrare och idag arbetar jag som bostadsförvaltare.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
”Jag läste företagsekonomi på gymnasiet och sedan har jag arbetat hos Riksbyggen i 23 år. Mitt första jobb däremot var på gatukontoret på kommunen där min förste chef Gilbert alltid gick med en pärm under armen, minns Annette och ler stort.

Har ni en genomarbetad process när ni tar emot praktikanter?
Vi ser över vår process efter en omorganisering på företaget för att säkerställa att rätt personer har tid och möjlighet att vara handledare. ”Micasa säkerställer sin framtid genom att ta emot praktikanter och ser till att nya, unga människor kommer in med färska kunskaper och perspektiv i företagen”, säger Annette.

Vad är det egentligen som gör att en student får praktik?

  • Som fastighetsföretag har man ett ansvar att ta emot en praktikant; det är ju de här personerna som ska ta över verksamheten så småningom. Det är dessutom en bra marknadsföring för bolaget att vi visar intresse för och guidar nästa generations fastighetsförvaltare, menar Annette
  • Studenterna ska vara engagerade och visa att de vill. Alla personligheter är välkomna men nyfikenheten och viljan är avgörande.

”Fel attityd” säljer ju inte så bra hos individer och det är bra att studenterna är ute i god tid om en praktikplats. Enklast är egentligen LIA 1 då studenterna är i början av sin utbildning och inte ska gå in i en anställning. Här känns det självklart att få dela med sig av sina erfarenheter för att vara med och forma blivande fastighetsförvaltare.

Vad skulle du säga till företag som kanske inte tagit emot praktikanter tidigare? Vilka är fördelarna?
”Jag ser bara fördelar med att ta emot en praktikant:

  • En bra marknadsföring som är varumärkesbyggande för företaget
  • Vi säkerställer tillväxten i verksamheten och får in ny kompetens och perspektiv på fastighetsförvaltningen
  • Det är en bra rekryteringsplattform, man lär känna varandra och ser hur praktikanten fungerar på arbetsplatsen