Särskilt prov – Digitalt på distans

På grund av Covid-19 kommer ditt Särskilda prov, urvalsprov samt eventuella behörighetsgivande tester och slutprov för preparandkurs, att ges digitalt på distans. Du kan läsa mer om hur detta kommer att gå till på yh-antagning.se under fliken ”Händelser”.