Hur attraktivt är ditt fastighetsbolag? 

Ett starkt varumärke med ett gott rykte är nära sammankopplat med ett företags framgång. Inte minst medias dagliga rapportering spelar en betydande roll för hur vi uppfattar och attraheras av ett företag. För företag som inte är varsamma kan konsekvenserna bli hårda och löpsedlarna många. Hur arbetar man effektivt för att stärka sitt varumärke och rykte och på så sätt värja sig från skadlig och negativ publicitet?

Den 26 maj bjuder Newton in ledande personer inom fastighetsbranschen till ett frukostseminarium på Stockholm City Conference Centre. Seminariet avser behandla hur fastighetsbolagens attraktionskraft påverkas av dess varumärke.

Anders Carlson, VD på Newton, har stor erfarenhet av att arbeta varumärkesuppbyggande. Med över 20 års erfarenhet av utbildning inom fastighetsbranschen är han väl medveten om vikten av ett starkt varumärke. Newton grundades år 1993 och har efter 23 år ett dokumenterat gott rykte som bygger på långsiktighet och kvalitet.

Anders

 

”Vi är mycket uppskattade på marknaden och har goda relationer inom fastighetsbranschen. Att vi lyckas bibehålla och utveckla våra relationer är en konsekvens av vårt starka varumärke”

 

Vilken betydelse har ett starkt varumärke?
Ett starkt varumärke leder till långsiktiga och starka kundrelationer och ett ökat NKI (Nöjd Kund Index). Starka kundrelationer leder inte enbart till bestående och återkommande affärer utan ökar också chansen till ytterligare affärer och samarbeten. Goda relationer med såväl kunder och medarbetare är effektiv marknadsföring för att öka sin attraktionskraft.

Hur arbetar man effektivt för att stärka sitt varumärke?
Genom långsiktigt kvalitetsarbete både internt och externt. Med traditionell marknadsföring, pressreleaser och kontinuerlig utveckling av såväl personal som produkter och tjänster ökar du chansen att attrahera både kunder och medarbetare.

Varför ska man komma på Newtons frukostseminarium den 26 maj?
För att få en modern och utvecklad syn på vikten av ett starkt varumärke och därigenom förståelse för betydelsen av ett gott rykte. För de som vill ligga i framkant vad gäller varumärkeshantering är vårt frukostseminarium inget man vill missa!

Information

  • 26 maj 2016
  • Plats: Stockholm City Conference Centre (Norra Latin)
  • Tid: 07.30 – 09.15
  • Anmäl dig och en kollega snarast, antalet platser är begränsat. Anmälan görs till moa@newton.se