Grattis till utmärkelsen Newtons Handledare! Klassisk sportfråga: Hur känns det?

Det är skitroligt! Utmärkelsen är ju en fin bekräftelse på att det man gjort och sagt haft betydelse för någon annan. Det är också riktigt roligt att det man lär ut till praktikanten verkligen fångas upp och uppskattas.

Hur kom du i kontakt med Newton?

Min första kontakt var i mitt tidigare arbete när jag arbetade med IKEAs fastigheter. På den tiden tog Ikea emot studenter från Newton på studiebesök. När jag upptäckte att även Newsec hade praktikanter från Newton så var det självklart att jag skulle ta mig an dessa.

Varför ska man ta emot praktikanter?

 

Det de flesta inte vet är att de som studerar på yrkeshögskolan besitter väldigt stor kunskap. Förvaltar man praktikperioderna på rätt sätt kan detta leda till att studenten utvecklas och att handledaren i sin tur får avlastning i arbetet. Att ta emot en praktikant innebär följande fördelar:

  1. Avlastning i arbetet
  2. Praktikanten är en kostnadsfri resurs
  3. En fin rekryteringsplattform
  4. Både vi som företag och studenten lär sig nya saker på detta utbyte, vilket är win-win

Vad bör man som företag tänka på om man vill ta emot en praktikant?

Det första man ska göra är att träffa studenten innan praktikperioden drar igång och ta pulsen på personen i fråga. Det blir då en större säkerhet i att praktikperioden gynnar både företaget och studenten! Dessutom måste en praktikant få en meningsfull praktikperiod. De ska inte ställa i ordning pärmar eller sortera papper, det ju är mindre meningsfulla uppgifter. Man ska verkligen ”utnyttja” sin praktikant till fullo och ge honom eller henne givande och utmanande uppgifter. Då får båda parter ut mest nytta av samarbetet. Jag har gett mina praktikanter roliga uppgifter, bland annat enklare upphandlingar eller ansvar för ett garagerenoveringsprojekt. Man bör helt enkelt ge studenterna uppgifter där de kan omsätta all den teoretiska kunskapen som de lärt sig på Newton för att sedan tillämpa praktiskt. När man tar emot praktikanter är det ju också viktigt att säkerställa att de är engagerade och tar egna initiativ. En bra praktikant tar också ansvar och har en öppen kommunikation med sin handledare om både positiva saker och negativa saker.

Vad krävs för att en student ska lyckas i arbetslivet?

  • Studenten bör under sin praktiktid ”nätverka” och bygga upp sin bekantskapskrets. Det är viktigt att synas på bland annat LinkedIn och att samla visitkort.
  • Prata med kollegor! Socialisera! Sug ut mesta möjliga kunskap av äldre, mer erfarna, kollegor. Det är det bästa sättet att bygga upp kunskapsbanken!
  • Visa framfötterna. Var inte rädd för att testa nya saker. Det är också viktigt att studenten vågar utsatta sig för nya utmaningar och inte begränsa sig själv.

Tack för intervjun och grattis igen!

Tackar!