Från teori till skarpt läge 

Digitala bibliotek eller kanske utökade karttjänster? Vad vill medborgarna egentligen ha? Det är frågor som Newtons studenter jobbat hårt med under hösten när de fick i uppdrag av Eslövs kommun att ta fram en utredning om vilka typer av digitala tjänster kommunens medborgare egentligen efterfrågar.

Newtons senaste samarbetsprojekt vänder sig till de som studerar andra året till Kravanalytiker på Newton i Malmö. Projektet bygger på att de studerande ska leverera en komplett undersökning till kommunen om vilka slags digitala tjänster Eslövs medborgare är intresserade av. Lars Wendestam, lärare på Newton och Senior Business Consultant på Human IT, tog tillsammans med Helena Månsson, Digitaliseringsstrateg på Eslövs kommun, fram projektet.

– Det är bra för oss på Eslövs kommun att få se hur andra ser på vår verksamhet, säger Helena. De studerande hjälper oss att kartlägga hur exempelvis kommunens bibliotek eller proven i skolan kan göras mer tillgängliga genom digital teknik. Den nytänkande och kreativa input vi får från de studerande är väldigt värdefull för oss och vår framtida utveckling. Vi har lärt oss väldigt mycket av studenterna!

Newtons lärare Lars instämmer med Helena och menar att det är ett bra sätt för de studerande att träna på sin framtida yrkesroll. Tack vare samarbetet får de redan tidigt i sin utbildning se prov på ett verkligt behov med lagom mycket utmaningar.

Samarbetet med arbetslivet
För Newton som yrkeshögskola är samarbetet med arbetslivet viktigt då utbildningen är utformad i nära samverkan med företag för att tillgodose arbetsmarknadens verkliga kompetensbehov. Yrkeshögskolan baseras på kunskap som kan kopplas till praktiska yrkeskunskaper och hela en tredjedel av utbildningen utgörs av praktik. De studerande som utbildar sig via yrkeshögskolan får relevant kunskap som efterfrågas av företag då de lär sig hur yrket fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Jonas Persson Mileklint, Utbildningsledare för Newtons IT-utbildningar:

– Det är väldigt motiverande för de studerande att jobba med skarpa och verklighetsförankrade uppdrag, säger Jonas. I våra fastighets- och IT-utbildningar samarbetar vi därför med företag och kommuner och tar fram projekt som de studerande får arbeta med.

Newtons Kravanalytiker-klass i Malmö är väldigt positiva till samarbetet med Eslövs kommun. Mirna Younes, studerande på Newton:

– Projektet är en rolig utmaning, säger Mirna. Det är så nära verkligheten och ger en försmak på vad som komma skall i framtiden. Jag har fått väldigt bra intryck av Eslövs kommun, de är positiva och lätta att samarbeta med. Att kommunen vill fortsätta utvecklas digitalt är kul att se, och att vi som studenter får komma med underlag för att de ska kunna uppnå sin vision känns häftigt. Det är ett fint förtroende som vi har fått, och det ökar vårt självförtroende när vi sedan går ut på praktik eller blir anställda hos företagen.

Är du som arbetsgivare också intresserad av att samarbeta med Newton och våra talangfulla studenter? Kontakta oss här!