Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm 9-10 feb 2022
Distans 9-10 feb 2022
Heltid 2 dagar
Stäng
Kurs

Fukt och mögel

Med Newtons mögel- och fuktkurs får du kunskaper och verktyg för att hantera och förebygga skador som uppkommer till följd av fukt och mögel.

Lär dig om fukt och mögel

Vid underhållsplanering är det viktigt att kunna göra rätt bedömningar ur ett fuktperspektiv. Med fukt och mögel kommer skador som kan vara både kostsamma och hälsoskadliga, för att inte tala om den påverkan som det kan innebära för fastigheten i stort. I vår mögel- och fuktkurs får du lära dig att säkra både inomhusmiljön och ekonomin i en fastighet genom att arbeta i rätt steg med förebyggande åtgärder för de delar av fastigheten som drabbas oftast av fukt och mögel; grunden, källaren och taket.

Därför behövs kunskaper om fukt och mögel

Fuktskador utgör idag det största byggtekniska problemet där sviter av röta, fukt och mögel ofta är mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer och våra boendevanor samt yttre förutsättningar, såsom klimat och läge, är de vanligaste källorna till skador förorsakade av fukt och mögel.

Det ligger ett stort ansvar hos fastighetsägaren när det gäller inomhusmiljöproblem. Vikten av att ha rätt hantering och ett snabbt agerande vid vattenskador samt fuktskador gör att det aldrig behöver utvecklas till en mikrobiell skada. Fel hantering brukar öka kostnaden för åtgärderna med 10 gånger värdet än vid rätt hantering av fukt och mögel.

I kursen får du översiktliga kunskaper inom följande områden:

 • Problem med sjuka hus
 • Hur påverkas människan?
 • Allmän fuktteori
 • Fuktkällor, fuktvandring, fuktmätning
 • Hur påverkar fuktbyggnadsmaterial?
 • Vad är mögel och bakterier?
 • Hur fastställs förekomst av mögel?
 • Flytspackelproblem
 • Vilka problem kan uppstå i våtrum?
 • Energisparande åtgärder – skapar det fuktproblem?
 • Skadeutredning, saneringsmetoder
 • Förebyggande åtgärder för grund, källare, tak

Utbildningsmål

Efter den här kursen vet du vad bakterier, fukt och mögel är, vad de gör med våra hus och människorna som rör sig i dem och hur det påverkar byggnadsmaterial. Du får också kunskaper om vilka energisparande åtgärder du kan använda dig av samt kännedom om hur du ska göra för att analysera och finna orsaken till själva problemet. Du kommer också ha kunskaper om hur du går till väga för att i fortsättningen förebygga uppkomsten av fukt och mögel.

Vår mögel- och fuktkurs passar dig som ...

 • … är områdes- eller fastighetschef
 • … är fastighetsförvaltare
 • … är bovärd
 • … är fastighetstekniker
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm 9-10 feb 2022
Distans 9-10 feb 2022
Heltid 2 dagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.