Studiestart 18 mars 2020
Studietakt Heltid
Studielängd 2 dagar
Pris exkl. moms 12900 kr

Om utbildningen

Att ha fungerande rutiner och dokumentation vid en lokalbesiktning för allt som rör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser samt kontrakt är ett måste.

Vid uthyrning av en lokal har hyresgästen möjlighet att anpassa lokalen efter den verksamhet som ska bedrivas. När detta hyresförhållande avslutas eller överlåts måste det finnas fungerande rutiner för den lokalbesiktning som ska göras för att fastställa lokalens status och att hyresgästen fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter under hyrestiden.

Problemen uppstår när lokalens förutsättningar har förändrats så pass mycket att det blir allt för kostsamt att återställa lokalen till det uthyrningsbara skicket som rådde vid första uthyrningen. Det är då en lokalbesiktning är viktig att ha gjort och att den gjorts på rätt sätt. Alla frågor som rör återlämnandet av lokalen till fastighetsägaren bör diskuteras så snart som möjligt efter uppsägning. Det är också i samband med hyresgästbyte som man ska överväga om en ny upplåtelse skall ske för samma ändamål eller ett nytt.

 • Hyreslagen
 • Lokalernas skick vid tillträde
 • Hyresgästanpassningar
 • Underhållsansvar
 • Hyreskontrakt och gränsdragningslistor
 • Besiktningsteknik och protokoll
 • Rutiner och dokumentation hos fastighetsägaren
 • Miljöbalken och egenkontrollen
 • Teknik (värme, ventilation, brand, el)
 • Återställningskrav på hyresgäst
 • Debiteringar avskrivningar vid skador
 • Praktisk Övningsbesiktning

Efter genomförd utbildning  kan du driva och genomföra besiktningar av lokaler ur ett juridiskt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Du kan bedöma lokalernas användningsområde, läge och status på marknadsmässiga villkor samt kunna diskutera fastighetsägarens skyldigheter och rättigheter med kunder på ett korrekt och juridiskt sätt. Du kommer också att kunna ta fram enklare rutiner och förstå vikten av att företaget har en tydlig strategi för uthyrning av lokaler.

 • Stockholm – Datum till hösten kommer snart
 • Göteborg – Datum till hösten kommer snart
 • Malmö – Datum till hösten kommer snart

Anmäl dig direkt

Om du är osäker på dina förkunskaper, vänligen fyll i det andra frågeformuläret så hjälper vi dig vidare med rådgivning
 • Måste anges vid betalningsalternativ Faktura - företag
 • Newton skickar helst faktura via e-post

Har du frågor om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

 • Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Några av våra 200 samarbetspartners

YH-utbildningar ska leda till jobb. Hos oss får du aktuell, relevant kunskap och träning genom verkliga case, praktikfall. Och mer än 1000 timmars praktik (LIA). Klicka här och läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet!