Det är lätt att ansöka till Newton och nedan finner du allt du behöver veta om antagningen till våra Yh-utbildningar.

OBS! För Testare med uppstart 17/12-2018 är sista ansökningsdagen 30/11- 2018.

Börja med att ladda ned checklistan för antagningen 2018 här: Checklista för antagningen 2018

Newtons ansökningsprocess består av 4 enkla steg:

  • Du klickar på ”Ansök nu” på respektive utbildning som du vill ansöka till. Detta tar dig till www.yhantagning.se där du skapar en ansökan.
  • Du bifogar de handlingar som du behöver åberopa. Därefter lämnar du in din ansökan/dina ansökningar i god tid innan sista ansökningsdag den 7:e maj.
  • Du anmäler dig till en antagningsträff för att göra det Särskilda Provet (Newtons kombinerade antagningsprov och antagningsintervju).
  • Du får besked om du blivit antagen eller ej.

Otroligt viktigt – obligatoriska handlingar att bifoga:

  • Gymnasiebetyg eller motsvarande. Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina handlingar.

Viktig information och tips för hur du lyckas göra en riktigt bra ansökan:

Gymnasiebetyg
Glöm inte det viktigaste av allt: du måste ladda upp dina slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande till din ansökan för att styrka din behörighet. Notera att Yrkeshögskolan inte har tillgång till den nationella betygsdatabasen eller den information som finns på antagning.se. Det går däremot utmärkt att skicka in en skärmdump från antagning.se eller ta ett foto på dina betyg (notera att namn och personnummer måste figurera).

Skicka in rätt handlingar
Bifoga endast handlingar som är relevanta för behörighet och urval (dvs. gymnasiebetyg eller motsvarande samt eventuella arbetsgivarintyg). Newton behöver alltså inte CV, personliga brev, kursplaner, anställningsavtal, lönespecifikationer, timredovisningar, universitetsdiplom och liknande.

Sammanfoga dina filer
Observera att antalet filer du kan bifoga är begränsat. Har du många dokument som ska bifogas kan du kombinera dem till ett gemensamt dokument. Detta underlättar antagningsprocessen. Använd gärna filformat som PDF eller JPG och undvik komprimerade filer i formaten .rar eller .zip.

Särskilda Provet
Att göra det särskilda provet är viktigt för att bli antagen till våra utbildningar. I de fall vi har fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Resultatet på provet bestämmer viken plats i rangordningslistan du får. Du kan anmäla dig så snart du lämnat in din ansökan. På det Särskilda provet får du besöka Newton, träffa vår personal och få mer information om din utbildning. Provet består av ett skriftlig och ett muntligt moment och bedömer dina generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Lämna in din ansökan
Om du inte har dina handlingar klara för uppladdning men ändå vill lämna in din ansökan går det bra. Din ansökan kommer då att bedömas som ”obehörig”. Du kommer då att få påminnelser om att komplettera med dina handlingar så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 7:e maj.

Komplettera med betyg
Deltar du i en behörighetsgivande utbildning under våren, t.ex. gymnasie- eller folkhögskoleutbildning, är du välkommen att komplettera med dina betyg för att bedömas som behörig så fort du får dem. Du kan komplettera med betyg fram till den 31 maj. Om du blir färdig efter sista kompletteringsdag – 31 maj – kommer din ansökan att bedömas som en ”sen ansökan”. Du anses då behörig och blir erbjuden en plats på utbildningen om det är möjligt.

Motsvarandebedömning/Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen.

  • Saknar du betyg eller intyg i behörighetsgivande ämnena Matematik, Engelska och Svenska – Det finns då möjlighet att du genomför ett behörighetsgivande test i det/de ämnena som du saknar. Du gör testet/testen hos oss på plats i samband med det särskilda provet.
  • Saknar du betyg eller intyg i Programmering eller Dator- och nätverksteknik – Då finns det möjlighet att läsa en kostnadsfri preparandkurs.  Har du ej Programmering 1 kan du ansöka om att gå följande preparandkurs: Preparandkurs – Programmering 1 Har du ej Dator – och Nätverksteknik eller motsvarande kan du ansöka om att gå följande preparandkurs : Preparandkurs – Dator – och Nätverksteknik
  • Har du inte hunnit få en gymnasieexamen – Då ska du bifoga ditt samlade betygsdokument.

Fri prövning
20% av alla sökande till en utbildning kan tilldelas en plats via kvoten ”fri prövning”, vilket innebär ett undantag från behörighetskraven.

Följ din ansökan
Newton kommunicerar löpande angående status på din ansökan. Vi är måna om att allt blir rätt och vi kommer att påminna dig om du har missat något. Det är därför viktigt att logga in på yhantagning.se och kolla mailen regelbundet.

Fråga Newton
Kontakta Newton om du behöver hjälp.