Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Bli bättre på att förebygga fukt- och mögelskador i tid

29 sep 2021
Fukt och mögel i en lokal

Alla obehag som upplevs av lägenhetsinnehavaren ska utredas och redovisas. Ett hus kan bara bli friskförklarat när alla boende inte längre upplever oro.

Vid fukt och mögelrelaterade frågor pratar man ofta om ”sjuka hus”

Ett ”Sjukt hus” eller ”Sick building syndrome” (SBS) har främst använts för att beskriva en situation där personer har upplevt ett obehag eller komfortproblem som de förknippar med vistelse i en viss byggnad. Ingen specifik sjukdom eller specifika orsaker har dock varit möjliga att identifiera.

Det som definierar en fukt- och mögelskada är en mikrobiell skada (bakterier, mögel, röta mm). Att det finns en fukt eller mögelskada är helt enkelt på grund av att man antingen inte upptäcker den i tid eller att en vatten/fuktskada inte har hanterats korrekt. Det går inte med blotta ögat att se en vattenskada förrän det förekommer en form av förändring i material, avvikande lukt eller mikrobiella skador.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar

Det ligger ett stort ansvar hos fastighetsägaren när det gäller inomhusmiljöproblem. Om en lägenhetsinnehavare upplever ett obehag i sin bostad måste fastighetsägaren göra en utredning om varför och även redovisa resultatet. Beroende på resultatet ska fastighetsägaren komma med åtgärdsförslag samt en uppföljande rapport på att åtgärden har varit tillräcklig. Ett hus kan bara bli friskförklarat när alla boende inte längre upplever oro.

Ett stort problem ligger i att inte kunna göra rätt bedömningar när det gäller planeringen av underhåll. Att utföra renoveringar av en fastighet i rätt ordning ur ett fuktperspektiv är av största vikt, både för det ekonomiskt perspektivet men främst för att säkra inomhusmiljön för fastigheten och de som bor där.

Två tips för att bli bättre på att förebygga och hitta felen i tid

  1. Gör en fuktinventering av era fastigheter. Då kan ni enklare planera underhåll vilket leder till att ni renoverar rätt och slipper ”skapa” fuktrelaterade problem.
  2. Agera snabbt i era vattenskador. Är avfuktningsfirmor ute i god tid kan man rädda husets värden innan mikrobiella angrepp uppkommer.

Vi på Newton vill med vår serie kurser inom ämnet Fukt och mögel och Värme och ventilationsteknik , skapa en branschstandard för fastighetspersonal att på egen hand göra skadeutredningar vid fukt- och mögelproblem i fastigheterna. Kurserna tillsammans ger en god besiktningsbakgrund.

Fukt och mögel i fastigheter

Fastighetsförvaltning & Fastighetsteknik
Göteborg, Malmö & Stockholm
2 dagar