Kontakta oss English Svenska
Logga in
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 21-22 feb
Stockholm 4-5 apr
Malmö 11-12 apr
Heltid 2 dagar
Stäng
Kurs

Fukt och mögel i fastigheter

Newtons utbildning i fukt och mögel ger dig viktiga kunskaper och verktyg för att hantera och förebygga skador som uppkommer till följd av fukt och mögel.

Kursen ger dig rätt förutsättningar att förebygga, hantera och åtgärda problemen med fukt och mögel i tid.

Fuktskador utgör idag det största byggtekniska problemet för fastighetsägare där sviter av fuktskador, röta och mögel ofta är mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer, våra boendevanor och de yttre förutsättningarna som klimat och läge är de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador.

Resultat efter kurs

Kursen ger dig kunskap om orsaken till problemen med fukt och mögel i våra fastigheter. Efter kursen har du rätt förutsättningar för att förebygga, hantera och åtgärda problemen.

Kursen vänder sig till

Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar och bovärdar med flera.

Kursmoment
I kursavgiften ingår även:
Allmänna villkor
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Göteborg 21-22 feb
Stockholm 4-5 apr
Malmö 11-12 apr
Heltid 2 dagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.