Kontakta oss English Svenska
Logga in
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss
Heltid 2 dagar
Stäng
Kurs

Fukt och mögel i fastigheter

Newtons mögel- och fuktutbildning ger dig viktiga kunskaper och verktyg för att hantera och förebygga skador som uppkommer till följd av fukt och mögel.

Vår mögel- och fuktutbildning är en kurs som ger dig rätt förutsättningar att förebygga, hantera och åtgärda problemen med fukt och mögel i tid.

Kurs i fuktskador löser byggtekniska problem

Fuktskador utgör idag det största byggtekniska problemet för fastighetsägare där sviter av fuktskador, röta och mögel ofta är mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer, våra boendevanor och de yttre förutsättningarna som klimat och läge är de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador. Med en kurs i fuktskador får du de verktyg du behöver för att få bukt på dessa.

Resultat efter avslutad fuktkurs

Kursen ger dig kunskap om orsaken till problemen med fukt och mögel i våra fastigheter. Efter avslutad fuktkurs har du rätt förutsättningar för att förebygga, hantera och åtgärda problemen.

Fuktutbildning för fastighetsbranschen

De flesta som jobbar inom fastighetsbranschen kan dra nytta av en fuktutbildning. Kursen är relevant för dig som arbetar som fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar och bovärdar, bland annat.

Kursmoment
I kursavgiften ingår även:
Allmänna villkor
12 900 kr exklusive moms Anmäl direkt
Kontakta oss
Heltid 2 dagar

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.