Möt Kurt Ståhl, VD för Karisma rekrytering!

Kurt Ståhl är inte bara VD för Karisma Rekrytering AB, han ansvarar också för deras avdelning Teknisk Säljkraft som arbetar enkom med rekrytering av Tekniska Företagssäljare.

Kurt är i grunden utbildad el-teletekniker och blev efter ett antal år som servicetekniker erbjuden att följa med på en intern säljutbildning. Det blev början till en framgångsrik karriär inom teknisk försäljning. Kurt anser att det bästa med att arbeta som Teknisk säljare är att man har ansvar under frihet.

Hur kom du i kontakt med Newton?

”Jag blev kontaktad av Newtons yrkeshögskola för något år sedan, förfrågan gällde att stärka näringslivets representation i Newtons ledningsgrupp avseende utbildningen Teknisk Företagssäljare vilket vi gärna ställde upp på!”

Vad tycker ni om yrkeshögskoleutbildningar?

”Vi tycker att yrkeshögskoleutbildningar är en mycket bra utbildningsform med en lämplig mix av teori och praktik som på ett snabbare och mer fokuserat sätt utbildar och förbereder studenterna för en viss karriär. Utbildningarna brukar dessutom finnas inom områden där man redan vet att det finns en hög efterfrågan av personal. Jag råder verkligen folk att skaffa sig en bra utbildningsgrund att stå på, detta i sin tur gör så att chanserna att lyckas i framtiden ökar.”

Kurt menar att en Teknisk Företagssäljare är en kombination av en person som har en god teknisk grundförståelse och samtidigt har förmågan att sälja. Han menar att det är en brist på dessa kompetenser i näringslivet.

”Många tekniska företag står och faller på att man kan rekrytera just denna typ av personal och behovet väntas att fortsätta öka. Vår bedömning är att branschens framtid och teknikutveckling kommer att fortsätta gå framåt vilket och därmed ytterligare förstärka behovet av just Tekniska Företagssäljare.”

Tack för samtalet, Kurt!

Tack själv!