Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som certifierade medarbetare är en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.

Newton validerar för Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen lanserar validering i verktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Newtons Testledaren Maria von Euler-Chelpin

 

 

 

 


Vid intresse och anmälan KONTAKTA MARIA