Kontakta oss English Svenska
Logga in

Vi på Newton vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss. Newton värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter säkert i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och vad vi använder din personliga information till. Integritetspolicyn kan komma att ändras med förändringar i lagar och regler, den senaste versionen finner du alltid på www.newton.se. Newton Kompetensutveckling AB (härefter ”Newton”), organisationsnummer 556464-7989, Box 27262, 102 53 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

Policyns användningsområden

Denna policy rör alla situationer där Newton behandlar personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter vi samlar in när någon:

  • köper tjänster
  • deltar i utbildningar
  • deltar i informationsmöten
  • ingår i samarbete
  • registrerar sig för en digital prenumeration
  • registrerar sig vid någon av Newtons digitala plattformar
  • anmäler sig till event
  • deltar i tävlingar
  • kontaktar kundservice

Newton tar inget juridiskt ansvar för de webbplatser från tredje part man via länk når från www.newton.se, och hänvisar istället direkt till dessa aktörer för frågor om deras behandling av personuppgifter.

Hur insamlingen går till
En betydande del av personuppgifterna som samlas in tillhandahålls via digitala formulär, exempelvis vid köp av tjänst, registrering av nyhetsbrev på vår webbplats eller ansökan via yh-antagning.se. Andra personuppgifter lagras via mailkorrespondens. Vi samlar även in uppgifter via fysiska formulär exempelvis under informationsträffar eller kundmöten.

Rättsliga grunder för insamling av personuppgifter

För att få samla in personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för insamlingen i fråga. Här följer en beskrivning av de rättsliga grunder som vår verksamhet lutar sig mot.

Samtycke
En person kan lämna sitt aktiva samtycke att ett företag får behandla dennes personuppgifter. Det krävs då att företaget kan tillstyrka att företaget fått ett samtycke. Det är möjligt att återkalla ett lämnat samtycke och då ska hanteringen av personuppgifter upphöra i den mån det går.

Avtal
Ett avtal innebär en formell överenskommelse som godkänner insamling av personuppgifter mellan oss och en användare.

Intresseavvägning
Intresseavvägning är en rättslig grund som innebär att vi samlar in personuppgifter utifrån ett berättigat intresse från oss och personalen vars personuppgifter vi samlar in. Exempelvis kan vi samla in personuppgifter vid köp för att utveckla våra tjänster, beroende på att vi anser att det ligger i både vårt och våra konsumenters intresse att våra tjänster utvecklas.

Rättslig förpliktelse
Den rättsliga grunden, rättslig förpliktelse, innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse
Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten när Newton behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter av allmänt intresse. Den rättsliga grunden utförs normalt sett enbart inom Yrkeshögskolan.

Överföring av personuppgifter till tredje part

För dessa ändamål och beroende på om du är studerande eller samverkar med Newton på annat sätt kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag och organisationer som är involverade i utbildningarna eller närliggande verksamhet. Exempel på bolag är: databehandlingsföretag, företag som tillhandahåller molntjänster, Myndigheten för yrkeshögskolan, CSN eller andra myndigheter. Det kan även innebära att dina personuppgifter skickas utanför EU/EES. Newton säljer aldrig dina personuppgifter eller överlåter dem till någon extern aktör för kommersiella ändamål, såsom bemanningsföretag.

Krav från tillsynsmyndighet

För att kunna uppfylla författningarna för yrkeshögskolan, arbetsmiljölagen och vissa kringtjänster som används av studerande för att t.ex. ta studielån, kan vi vara skyldiga att ge myndigheter tillgång till betygsdokumentation, uppgifter som du lämnar vid ansökan om särskilt stöd, eller vid eventuell anmälan om incidenter som vi behöver hantera enligt arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning.

Skydd och lagring av personuppgifter

Newton säkerställer att nödvändig säkerhet finns på plats för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, användning eller spridning. Vi har även nödvändiga avtal på plats i de fall då dina personuppgifter behandlas av Newtons personuppgiftsbiträden.

Om du lämnar personuppgifter till Newton för någon annans räkning ansvarar du själv för att den eller de personerna har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för den specifika behandlingen. Newton vill vänligt men bestämt avråda närstående till myndiga sökande eller studerande att kontakta oss med frågor som innefattar personuppgifter.

Newton sparar personuppgifter så länge de används för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. När en personuppgift inte längre är aktuell för dess ursprungliga syfte raderas den genom fastställda rutiner. I regel sparas personuppgifter som längst 24 månader efter insamlingen, såvida inte personen i fråga fortsätter interagera med Newton eller det finns juridiska krav på fortsatt lagring.

Behandling av personuppgifter för alumniverksamhet

De personuppgifter du lämnat till Newton i samband med att du påbörjat eller avslutat en utbildning sparas under utbildningens livslängd. Efter den tiden sparar vi dina personuppgifter i syfte att kontakta dig i frågor vi tror kan vara intressanta för dig i din yrkesroll, såsom fördjupningskurser, företagsevenemang, förfrågan om LIA-platser för nya studerande, gästföreläsningar eller studiebesök. Vi kommer att tillfråga dig om samtycke i samband med förfrågan.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att hämta kontaktuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig och företaget du arbetar på.

Direktmarknadsföring

Newton kan komma att skicka information om utbildningar, arrangemang och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. För att vår kommunikation ska vara relevant och intressant för dig kan vi behandla dina personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, ålder, region, användargenererade data (som klick- och besökshistorik) samt klick i länkar i e-post från oss.

Primärt skickas direktmarknadsföring till dig, via e-post eller SMS, som sökt eller anmält intresse för en utbildning. Vi kan även komma att kontakta dig via sociala medier eller telefon. Vi delar inte dina uppgifter med andra företag än våra partnerföretag och dotterbolag i direkta marknadsföringssyften.

Vill du inte längre få inbjudningar, nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post eller sms kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att svara på meddelandet eller genom att klicka på länken längst ner i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter i ett registerutdrag. Om ytterligare kopior efterfrågas kommer vi att ta ut en administrativ avgift. För att beställa ett registerutdrag, kontakta oss på gdpr@newton.se

Korrigering eller radering av personuppgift

Vill man se att ens insamlade personuppgifterna som finns lagrade hos oss korrigeras eller raderas så har man alltid rätten att begära detta. Man kan även begära att behandlingen av ens insamlade personuppgifter begränsas.

Myndighet för kontroll av insamling av personuppgifter

Om man motsätter sig Newtons insamling eller behandling av personuppgifter så är det den statliga myndigheten Integritetskyddsmyndigheten man bör vända sig till. De tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas.

Cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator/enhet som du använder för att besöka webbplatsen. Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsensfunktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Informationen som samlas in via cookies används endast för Newtons ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål.

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Sessionscookies, dvs. cookies som tillfälligt lagras i webbläsarens minne under tiden som du besöker webbplatsen. De kan t.ex. användas för att identifiera vilket språk du har valt. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs.

Långvariga cookies, dvs. cookies som sparas på din enhet under en längre tid. De används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. Hur länge cookien ligger kvar på din enhet beror på livstiden på den specifika cookien och din webbläsares inställningar.

Tredjepartscookies, dvs. cookies som tillhör andra domäner än de som visas i adressfältet. Tredjepartscookies öppnar upp möjligheter för att spåra användarenswebbhistorik.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-0112