Generaldirektören besöker Newton 5 december

Generaldirektören Thomas Persson, Myndigheten för Yrkeshögskolan (Bild från MYH)

Vi frågade VD Anders Carlson på Newton hur det kommer det sig att Generaldirektören besöker Newtons skola i Stockholm den 5 december?
–Varje termin besöker GD ett 10-tal skolor runtom i Sverige. Målet är att se hur verksamheterna fungerar genom att träffa företrädare för anordnaren, studenterna och ledamöter från ledningsgruppen. Vid detta besök väljer man särskilt att besöka representanter från VVS-ingenjörsutbildningen, vilket vi tycker är roligt. Vår VVS-studerande Madeleine Frödin intervjuas av Myndighetens pressansvarig och man träffar även några fler VVS-studenter och några representanter från ledningsgruppen.

Hur går besöket till? Planerar ni något särskilt för den här dagen, röda mattan kanske rullas ut?
–En Newton matta blir det definitivt, svarar Anders och ler. Vi följer en tydlig agenda där vi som anordnare presenterar Newton som verksamhet och därefter tar vi Generaldirektören med följe med på en rundvandring i lokalerna. Lite Newtontårta blir det också. Möten med de studerande och ledningsgruppen och en gemensam lunch, en dag som vi ser mycket fram emot på Newton.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: 
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

3 korta fakta om YH-utbildning

  1. 9 av 10 får jobb efter en Yrkeshögskoleutbildning (93 %)
  2. 9 av 10 arbetsgivare anser att YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar (94 %)
  3. Inom samhällsbyggnad har hela 89 % av arbetsgivarna anställt någon som varit LIA-studerande hos dem