Fukt och mögel

Det är viktigt att göra rätt bedömningar ur ett fuktperspektiv vid planering av underhåll och renovering av fastigheterna. Arbetar du i rätt steg kommer du också kunna säkra både inomhusmiljön och ekonomin. Fuktskador utgör idag det…

Skadebesiktning i våtrum

Det måste finnas ett strukturerat arbetssätt när vi gör våra skadebesiktningar i våtrum. Med rätt kunskap förebygger du enkelt de vanligaste orsakerna till skador i våra inomhusmiljöer. Vikten av att vara ute i god tid och…

Praktisk Elteknik – Grundkurs

De flesta elinstallationer förutsätter att utföraren har en auktorisation inom elsäkerhet. Personer utan auktorisation får utföra arbeten så länge det faller under företagets egenkontrollprogram. I kursen Praktisk Elteknik  lär du dig att utföra icke behörighetspliktiga elarbeten och…