Fastighetsekonomi 5 – Diplomering

Fastighetsekonomi är ett ämne som behandlar flera olika områden . För att bli Diplomerad Fastighetsekonom så krävs det att du tidigare har läst tre av följande kurser hos Newton, eller motsvarande: Fastighetsekonomi 1 – Kalkylering och…

Fastighetsekonomi 3 – Investering och Värdering

I Fastighetsekonomi del 3 kommer du att lära dig att värdera ett bestånd eller enskild fastighet med hjälp av olika metoder och verktyg för investeringar, värderingar och marknadsanalyser. Kurserna inom fastighetsekonomi passar dig som vill fördjupa…

Fastighetsekonomi 4 – Beskattning och Taxering

I kursen fastighetsekonomi del 4 – Beskattning och Taxering utvecklar du din förmåga inom fastighetsbeskattning och taxering. Du lär dig olika metoder och får verktyg för det skattemässiga regelverket som berör fastighetsverksamheten samt förvärv och lönsamhetsbedömningar.…

Fastighetsekonomi 2 – Beräkningar och Analyser

I kursen fastighetsekonomi del 2 – Beräkningar och Analyser utvecklar din förmåga att göra ekonomiska beräkningar och analyser. Du får lära dig olika metoder och får verktyg för avkastningsberäkning och lönsamhet samt investeringskalkyler och beräkningar av…

Fastighetsekonomi 1 – Kalkylering och Budgetering

I kursen fastighetsekonomi del 1 – Kalkylering och Budgetering utvecklar du din förmåga att göra ekonomiska beräkningar och bedömningar. Du lär dig olika metoder för budgetering, kalkylering och prognoser samt vid investeringskalkyler och beräkningar av energieffektivisering.…

Praktisk Fastighetsjuridik

I kursen Praktisk Fastighetsjuridik har du redan lite kunskap om hyresjuridik och vad lagen säger. I denna kurs har du äntligen möjligheten att ställa just dina frågor, diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet och ta…

Entreprenadrätt

Med fördjupade kunskaper inom entreprenadrätt kan du besvara vanligt förekommande frågor, förstå hur standardavtal är uppbyggda och fungerar. Det finns utarbetade standarddokument i byggbranschen som gäller mellan beställare och entreprenör. Dessa gäller även vidare i ledet…

Sanitet – servicearbeten och reparationer

Med praktiska övningar får du i kursen sanitet – servicearbeten och reparationer, vara med och lösa problemen med rinnande toaletter och droppande kranar, hantering av komponenter som klämringskopplingar, golvbrunnar, vattenlås under diskbänkar, diskmaskinsanslutningar och ytskikt i…

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor är något som chefer, arbetsledare och skyddsombud ofta kommer i kontakt med. Att ha hög kompetens inom området är därför viktigt. Med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan olika roller i företaget är en förutsättning för…

Underhållsplanering

Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift och i denna kurs får du en övergripande inblick i hur man kan arbeta med…