Kontakta oss English Svenska
Logga in
13 800 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm 7-8 mar
Göteborg 11-12 apr
Stäng
Kurs

Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

Ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen, och för en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till.

EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher.

Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten.

Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009.

Resultat efter kurs

Som byggherre ska du kunna utse byggarbetsmiljösamordnare. Vidare har byggherrar ett kontrollansvar över att samordningen fungerar, där deltagarna får verktyg för att kunna hantera detta praktiskt. De delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som anger dessa krav gås igenom grundligt.

Kursen vänder sig till

Byggherrar, anläggningsägare, förvaltare och konsultchefer för olika typer av projektörer inom olika fackområden.

 

Kursinnehåll
Detta är en utbildning i samarbete med LUCO Akademi
13 800 kr exklusive moms Anmäl direkt
Stockholm 7-8 mar
Göteborg 11-12 apr

Vill du veta mer om utbildningen?

Fyll i dina uppgifter så ser vi till att du får all information du vill ha.